steun hzg

ORGANISATIE
Homeopaten zonder Grenzen (HzG) is een internationale organisatie met afdelingen in alle werelddelen. De federatie is in 1984 in Frankrijk opgericht. Het doel van de internationale organisatie is ingegeven door het ideaal van de Wereld Gezondheidsorganisatie: toegang tot gezondheidszorg voor iedereen.

HzG streeft ernaar dit doel te bereiken door zoveel mogelijk mensen op te leiden in de homeopathische geneeswijze. Dit doet zij door het opzetten van onderwijsprojecten in samenwerking met de lokale gezondheidszorg en autoriteiten. De projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers.


Homeopaten zonder Grenzen Nederland (HzG)
De Stichting Homeopaten zonder Grenzen Nederland is in november 1991 opgericht en sindsdien actief geweest in Ghana, Bosnië, Benin, Sri Lanka, Georgië, Kenia en opnieuw Ghana. Initiatiefnemers waren een aantal enthousiaste homeopathisch artsen en klassiek homeopaten.

Vanaf het eerste uur heeft HzG les gegeven in gebieden waar zorg schaars is aan artsen, specialisten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en overige hulpverleners in de gezondheidszorg. HzG leidt deze mensen op zodat zij zelf homeopathische zorg kunnen bieden.

HzG werkt met het zogenaamde Training on the job model; als onderdeel van de opleiding behandelt HzG mensen in bijvoorbeeld (poli)klinieken en vluchtelingenkampen. Door middel van de opleiding Train the trainer leidt HzG de beste cursisten op in het trainen van nieuwe studenten. Hiermee is de cirkel rond en kunnen de opgeleide homeopaten als zelfstandige beroepsgroep functioneren en zelf ook lid worden van de internationale organisatie. HzG biedt naar behoefte supervisie en eventuele nascholing.


Erkend goed doel
In november 2006 is in Nederland een nieuwe stichting Homeopaten zonder Grenzen opgericht om goed aan te kunnen sluiten op de vernieuwde statuten van de internationale federatie. Omdat het niet mogelijk is exact dezelfde naam te registreren, is ervoor gekozen Nederland uit de naam weg te laten en verder te gaan als Homeopaten zonder Grenzen.

De belastingdienst heeft de nieuwe stichting inmiddels aangemerkt als goed doel. Dat betekent dat schenkingen aan HzG als gift mogen worden afgetrokken op de aangifte inkomstenbelasting.

HzG heeft in 2009 van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) het Certificaat voor kleine goede doelen gekregen. HzG hoopt met behulp van deze erkenning van het CBF vanaf nu ook grotere fondsen te kunnen aanboren voor haar projecten.

Klik op onderstaande links voor het actuele beleidsplan en statuten.
CBF-Erkenningspaspoort

Wat is de Erkenning?
De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via bovenstaande banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

gouden vrienden
Marlijn Boekhandel
NVKH, Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
vrienden
Radaropus
Page Perfect